U ponedjeljak, 08. srpnja 2019 u prostorijama Centra za mlade Grada Zagreba (http://www.cmzg.info) održan je sastanak Upravnog odbora Pokreta na kojem se među ostalim preciziralo provođenje aktivnosti „Ljudska prava danas“. 

Odlučeno je kako će na internet stranici udruge i relevantnim internet stranicama biti objavljen natječaj za dodjelu sredstava autorima za izradu i postavljanje umjetničke intervencije te je određeno kako će se odrediti evaluator/evaluatori koji će predložiti izabrane radove Upravnom odboru. Sve odluke usvojene su jednoglasno.

66251718_1182907468584665_1524621043988168704_n